WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
Wiadomości

Stanowisko Marszałka Województwa ws. Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze

Od informacja prasowa 02-10-2018 : 13:43

W związku z informacjami o problemach z prowadzoną modernizacją Teatru im C.K. Norwida w Jeleniej Górze, która będzie dofinansowana ze środków unijnych oraz informacjami, których przekaz sugeruje brak wsparcia inwestycyjnego ze strony Samorządu Województwa dla Jeleniej Góry przekazujemy stanowisko Marszałka Województwa w tej sprawie. Dotyczy ono zarówno sytuacji w Teatrze im. C. K Norwida oraz wskazania przykładów wielomilionowych inwestycji, które powstają przy wsparciu ze strony Marszałka Województwa, zarówno w Jeleniej Górze, jak również w całej Aglomeracji Jeleniogórskiej.

 

Dolny Śląsk jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy liderem wśród województw, które najsprawniej zarządzają funduszami europejskimi. Inwestujemy w rozwój Dolnego Śląska 9 miliardów zł z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Mając na uwadze zrównoważony rozwój całego województwa, przyglądamy się wszystkim inwestycjom, które pomagamy realizować samorządom lokalnym w całym regionie. Dlatego, z niepokojem przyjmujemy informacje na temat kolejnych, poważnych problemów władz miasta Jelenia Góra związanych z zagrożeniem terminowości wykonania modernizacji Teatru im. C. K. Norwida.

Modernizacja Teatru im. C.K. Norwida to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w Jeleniej Górze, która powstaje dzięki środkom unijnym przekazanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Marszałek Województwa z zaangażowaniem i uwagą dba o rozwój zarówno Jeleniej Góry, ale również całej aglomeracji jeleniogórskiej. Zadbaliśmy o dofinansowanie ze środków unijnych dla około 140 inwestycji w aglomeracji jeleniogórskiej kwotą blisko 325 mln zł, z czego prawie 140 mln zł skierowaliśmy na wsparcie rozwoju samego Miasta Jelenia Góra.

Przykładami bardzo ważnych dla mieszkańców Miasta inwestycji, które powstają dzięki dofinansowaniu unijnemu przekazanemu ze strony Marszałka Cezarego Przybylskiego, jest m.in. budowa południowej obwodnicy Jeleniej Góry (42 mln zł); zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów dla jeleniogórskiej komunikacji publicznej (20 mln zł), rozwój kolei aglomeracyjnej i wsparcie PKP w budowie przystanków kolejowych na liniach 274 i 311 (12,5 mln zł); rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry (6 mln zł).

Przykładem ważnej społecznie inwestycji jest również przebudowa Teatru im. C.K. Norwida, którą Urząd Marszałkowski planuje dofinansować kwotą blisko 15 mln zł.

W realizacji inwestycji dofinansowanych z pieniędzy unijnych niezwykle istotna jest ich terminowość. Inwestowanie środków unijnych podlega przepisom prawa, przede wszystkim kluczowej ustawie wdrożeniowej i ścisłym rygorom ich wydatkowania i rozliczania. W ramach możliwości, które dają przepisy prawa już raz, wiosną br. Marszałek Województwa podjął zdecydowane kroki, aby pomóc władzom Miasta i ratować inwestycję przed utratą unijnego dofinansowania. Marszałek wydał wówczas zgodę na zmniejszenie zakresu prac dotyczących przebudowy Teatru, podlegających dofinansowaniu, pod warunkiem, że ustalony zakres prowadzonych prac będzie gwarantował dotrzymanie terminu ich zakończenia 31 grudnia 2018 r.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie ma prawnych możliwości wyrażenia przez Urząd Marszałkowski zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu modernizacji Teatru poza ustaloną datę 31 grudnia 2018 r., czyli poza termin złożenia wniosku o płatność końcową określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Terminowość zakończenia podjętych prac jest obowiązkiem Beneficjenta. Przyjmując dofinansowanie Beneficjent – czyli podlegający miastu Teatr im. C. K. Norwida zobowiązał się do przestrzegania ustalonych warunków umowy dofinansowania. Władze Jeleniej Góry znały obowiązujące w umowie terminy.

Urząd Marszałkowski chce pomóc władzom Jeleniej Góry, dlatego możliwym i prawdopodobnym rozwiązaniem problemu będzie rozliczenie i dofinansowanie tej części inwestycji, która zostanie zrealizowana w terminie. Decyzje podejmiemy w oparciu o analizę możliwości prawnych dotyczących inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

 | 453 |

KOMENTARZE

Nick:
Treść:
Wpisz wynik działania
( 5 + 1 ):
WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
do góry