WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
Wiadomości

Piechowice bez promesy na ulicę Wczasową. Radni odpowiadają.

Od 30-09-2018 : 14:13

Sprawa utraconej promesy na odbudowę ulicy Wczasowej rozpaliła emocje w Piechowicach. Nasza redakcja otrzymała list podpisany przez grupę radnych (Leon Smolczyński , Tomasz Bolek , Agnieszka Mandziej, Dorota Zimna , Monika Stawicka, Dorota Stelmach , Radosław Bieniek, Marcin Ramski) , w którym prezentują swoje stanowisko w tej sprawie. Poniżej treść listu

Inwestycja nieprzygotowana do realizacji – pieniądze dla  Piechowic do zwrotu

Trudno pozostawić  bez komentarza opublikowany na łamach portalu 24jgora  artykuł  ubiegającego  się o funkcję burmistrza Piechowic pana Radosława Burchackiego pt. „Piechowice: przepadła promesa na ulicę Wczasową”.  W treści tego artykułu  świadomie  pominięto   bardzo istotne fakty, a niedopowiedzenia i półprawdy  którymi operuje kandydat na burmistrza bez wątpienia  wprowadzają  w błąd opinię  publiczną.  W tych okolicznościach  czujemy się w obowiązku poinformowania mieszkańców Piechowic o zaistniałej sytuacji.

Promesą  MSWiA z dnia 4 września 2018r. przyznano  gminie  Piechowice środki  w wysokości  640 tys. zł na odbudowę ulicy Wczasowej. Na sesji Rady Miasta Piechowice  27 września  br. środki te miały zostać wprowadzone do budżetu miasta, aby niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji.                W tym miejscu należy podkreślić, że zasady wykorzystywania środków przyznawanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych są dość restrykcyjne.

Pieniądze muszą być wydatkowane i rozliczone  w danym roku budżetowym. Nie trudno więc  policzyć, że na przeprowadzenie inwestycji zostało trzy miesiące. Niedotrzymanie terminów skutkuje zwrotem dofinasowania, a co się z tym wiąże koniecznością sfinansowania inwestycji w 100% ze środków budżetu miasta.  

W trakcie dyskusji jaka wywiązała się przy procedowaniu nad projektem uchwały budżetowej wyszły na jaw niezwykle istotne  fakty. Okazało się bowiem, że inwestycja na  którą  przydzielono dofinansowanie  NIE JEST PRZYGOTOWANA DO REALIZACJI. Oznacza to, że urzędnicy  odpowiedzialni za jej realizację, a mianowicie  burmistrz miasta pan Witold Rudolf oraz podległy  mu pracownik od inwestycji miejskich  pan Radosław Burchacki nie zlecili opracowania dokumentacji technicznej, a co się z tym wiąże  nie uzyskali wymaganego pozwolenia na budowę. Ta informacja przesądziła o wyniku głosownia nad  uchwałą budżetową. Wiadomym stało się bowiem, że zadanie nie ma szans na realizację w wyznaczonym przez MSWiA terminie.

O bezczynności i lekceważącym stosunku do obowiązków służbowych  panów Rudolfa  i Burchackiego świadczy fakt, że pieniądze na dokumentację projektową na przebudowę ulicy Wczasowej w wysokości 70 tys. zł wprowadzono do budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Piechowice w dniu  28 grudnia 2017r., a więc dziewięć miesięcy temu. 

Przy tej okazji warto również nadmienić ,że dokumentacja projektowa na odbudowę ulicy Wczasowej to nie jedyny przykład zadania, które  pomimo zabezpieczenia środków w budżecie miasta  najprawdopodobniej nie doczeka się realizacji w tym roku. Z pewnością mieszkańców ulic Szymborskiej, Prusa i Norwida  zainteresuje fakt, że w przedłożonym przez Burmistrza Piechowic projekcie uchwały budżetowej, środki zabezpieczające 20% udział miasta  w odbudowie ulicy Wczasowej  miały zostać przesunięte z  niezrealizowanej do dnia dzisiejszego  inwestycji  budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ulicach Prusa, Szymborskiej i Norwida. 

 

Radni Rady Miasta Piechowice: 

Leon Smolczyński , Tomasz Bolek , Agnieszka Mandziej,  Dorota Zimna   Monika Stawicka, Dorota Stelmach , Radosław Bieniek, Marcin Ramski

 

Od redakcji - Redakcja naszego portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanego listu.

 

 | 2081 |

KOMENTARZE

Nick:
Treść:
Wpisz wynik działania
( 4 + 5 ):
WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
do góry