WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
Wiadomości

Jelenia Góra : Radni przekroczyli uprawnienia?

Od UM JG 15-05-2018 : 08:28

Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie w sposób zdecydowany zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa, wskazując na ewidentne przekroczenie przepisów co najmniej dwóch ustaw przez radnych.

 

Po pierwsze, według brzmienia art. 60 ustawy o samorządzie „wójtowi (burmistrzowi/prezydentowi) przysługuje wyłączne prawo wprowadzania zmian w budżecie”, a zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych „inicjatywa w sprawie wprowadzenia projektu zmiany w ustawie budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi”.

RIO zarzuciła Radzie Miejskiej, że pomimo braku takich uprawnień wprowadziła zmiany w budżecie już przez siebie poprzednio uchwalonym, przekraczając zakres zmian proponowany przez Prezydenta.

Rada każdego szczebla ma możliwość kształtowania budżetu, a także zmian w budżecie, jednak – co podkreśla RIO – tylko w ramach określonych przepisami. Zmiany przegłosowane przez Radę Miejską w Jeleniej Górze wykraczają poza te ramy.

W sensie praktycznym chodzi głównie o dwie sprawy – RM usiłowała sztucznie i bez analiz ekonomicznych zwiększyć „na papierze” dochody miasta z podatku PIT, a także zakwestionowała – przyjęte przez siebie w poprzedniej uchwale – wydatki na promocję i zmieniła ich wielkość pomimo, że są – na mocy poprzedniej uchwały – już podpisane umowy o wydatkowanie konkretnych kwot.

W pewnym uproszczeniu – RIO zarzuciła Radzie Miejskiej m.in., iż radni w swojej uchwale rozdysponowali pieniądze, których nie ma w budżecie i nie jest pewne, czy będą, a także – jeśli będą – w jakiej kwocie.

Problematycznych aspektów uchwały RM kwestionowanej przez RIO jest więcej, ale wszystkie stanowią o jednym – zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Miejska przekroczyła swoje uprawnienia łamiąc bardzo konkretne przepisy prawa i w tej części uchwała Rady musi być uchylona.| 845 |

KOMENTARZE

Nick:
Treść:
Wpisz wynik działania
( 4 + 3 ):
WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
do góry